Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Woltanic sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, z którym użytkownik strony internetowej może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-mail biuro@woltanic.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 49, 62-060 Stęszew.
 2. Woltanic sp. z o.o. dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). 

 3. Użytkownik strony internetowej może podać Woltanic sp. z o.o. następujące dane osobowe:
  Dane identyfikacyjne, w tym imię, numer telefonu, adres e-mail.

 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Woltanic sp. z o.o.

 5. Dane osobowe podane przez użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez Woltanic sp. z o.o. w następujących celach:

  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

  w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Woltanic sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 6. Dane osobowe użytkownika strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Woltanic sp. z o.o., w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne Woltanic sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

 7. Dane osobowe będę przetwarzane przez Woltanic sp. z o.o. przez następujący okres:

  przez czas niezbędny do obsługi i udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy;

  po wycofaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Woltanic sp. z o.o.

 8. Użytkownikowi strony internetowej, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Woltanic sp. z o.o. :

Prawo

Co ono oznacza?

Prawo do bycia poinformowanym

Mają Państwo prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe i jakie przysługują Państwu prawa. Z tego powodu dostarczamy niniejszą Politykę Prywatności.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy i niektórych innych informacji (podobnych do tych, które przedstawiamy w Polityce Prywatności). Chcemy, aby byli Państwo świadomi i mogli sprawdzić, czy wykorzystujemy Dane Osobowe zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania swoich Danych Osobowych, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia

Znane również, jako “prawo do bycia zapomnianym”, daje możliwość żądania zniszczenia lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do wykorzystywania tych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, nadal możemy przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które zażądały zablokowania dalszego przetwarzania danych, aby mieć pewność, że ich żądanie będzie w przyszłości spełnione.

Prawo do przenoszenia

Mają Państwo prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych dla własnych celów w ramach innych usług, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do wycofania zgody w sposób równie łatwy w jaki została udzielona, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że Woltanic sp. z o.o. narusza Państwa prawa dotyczące danych osobowych.

9. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

10. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

2. POLITYKA COOKIES

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywności użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się użytkownika po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookies" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki "cookies":
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in przy logowaniu.Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasy wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki "cookies" służące do analiz:
Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury seriwsu.

Pliki "cookies" używane do targetowania:
Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies":
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 woltanic.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.