fbpx

Włącz oszczędność. Włącz eko.

Włącz Woltanic.

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej

Jakich zasad przestrzegać, aby bezpiecznie eksploatować instalację fotowoltaiczną? Które jej elementy są podatne na awarie grożące pożarem? Elementy instalacji fotowoltaicznej są bezpieczne i samodzielnie nie wpływają na zwiększenie ryzyka pożaru, ale nie ma całkowitej pewności, że ten nigdy nie wystąpi, ponieważ to czy instalacja będzie bezpieczna zależy od instalatorów, który ją montują ale też od jakości zastosowanych podzespołów.

Dlatego tak ważny jest wybór firmy, która zatrudnia sprawdzone osoby i nie korzysta z podwykonawców oraz stosuje tylko atestowane podzespoły. Szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzenie tras kablowych przez ścianę oddzielenia pożarowego oraz na odległości pól modułów, które należy utrzymywać względem tej ściany. Ważne jest także odpowiednie posadowienie pól modułów fotowoltaicznych na dachu. Ma to zapobiec przedostaniu się ognia do wnętrza budynku oraz ochronić instalację, gdy płonie wnętrze budynku.

Oblicz ile...

Zaoszczędzisz z Woltanic

Każdorazowo po montażu instalacja powinna być sprawdzana kamerą termowizyjną. Pozwala to dostrzec gorące punkty, wskazujące na uszkodzenie badanego elementu. W ten sposób można przedwcześnie wykryć miejsce, w którym wysoka temperatura mogłaby doprowadzić do zainicjowania pożaru. W kwestiach ochrony przeciwpożarowej istotnymi pomiarami są również pomiar rezystancji izolacji oraz pomiar ciągłości. Wyniki badania muszą mieścić się w założonych wartościach, co wtedy gwarantuje poprawne wykonanie wszystkich połączeń. Zalecane jest wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji po stronie DC, a także AC. Aparaty elektryczne szczególnie po stronie stałoprądowej muszą być dokręcone z odpowiednim momentem – nie mogą być dokręcone ani za mocno ani za słabo. Tylko profesjonalne narzędzia pozwalają na wykonywanie instalacji na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Odpowiednie ułożenie kabli i przewodów jest podstawą w niwelowaniu zagrożenia pożarem. Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie ich prowadzenie oraz zabezpieczenie. Wymagane jest luźne ułożenie, bez obciążeń mechanicznych oraz poddawanie naprężeniom.

Wymogi prawne:

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c który brzmi następująco: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:

instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. Zapis ten jednoznacznie rozwiewa wątpliwości co do jakich instalacji (moc) i na jakich obiektach wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podsumowując, zapis wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (zwanym potocznie rzeczoznawcą ppoż.) dla wszystkich instalacji powyżej 6,5 kW bez względu na miejsce ich zamontowania.

Wymagane uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznych obejmuje:

+ charakterystykę pożarową (reakcję na ogień elementów instalacji PV, oddziaływanie pożaru na budynek),

+ wyposażenie urządzeń PV w środki ochrony ppoż., prowadzenie przewodów w budynku, klasa reakcji kabli na ogień, ochrona odgromowa,

+ informację o ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się ognia na obiekty sąsiednie i tereny przyległe, przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

+ specjalne oznakowanie obiektu – fotowoltaiczne układy zasilania. Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami w tym zakresie.

Ile Wynosi twój miesięczny rachunek za prąd

Zamów wycenę